Een pakkend strategieverhaal in drie stappen

strategie in 3 stappen

Bij de implementatie van de nieuwe strategie of in een veranderproces is een pakkend verhaal een belangrijk instrument voor interne én externe communicatie. Maar hoe maak je nu eigenlijk een goed en pakkend verhaal?

Een verhaal begint altijd bij mensen. Logisch, want een verhaal is een weergave van gebeurtenissen, waarnemingen en ervaringen. En dus heeft iedereen in een organisatie op basis hiervan een eigen verhaal. De input uit die ‘eigen’ verhalen is een belangrijk onderdeel voor jouw strategieverhaal Om deze verhalen te gebruiken, zet je drie belangrijke stappen;

1. Verhalen verzamelen

Duik je organisatie in, ga in gesprek met de mensen uit jouw organisatie. Begin met het verzamelen van de ingrediënten voor jouw verhaal. Hierbij is het handig om een aantal richtlijnen te volgen:

Bepaal over welk onderwerp je gaat praten.
Welk inzicht wil je krijgen?

Kies de juiste ‘vertellers’.
Van wie wil je meer weten? Zorg dat je medewerkers uit elke laag van de organisatie spreekt. En denk hierbij ook aan medewerkers in een spilfunctie zoals de portier of de receptioniste. Zij hebben vaak veel informatie. 

Stel de juiste vragen
Zorg dat je de ander prikkelt om te vertellen. Als je gespreksgenoot zegt: “Ik heb gehoord dat die nieuwe strategie niks is”, vraag dan waarom hij denkt dat de nieuwe strategie niet zal gaan werken. Ga de strategie niet verdedigen, daar is dit gesprek niet voor bedoeld.

Durf je kwetsbaar op te stellen
Durf te zeggen dat je ‘iets’ niet begrijpt. En vraag daarop door. Jouw gesprekspartner is in dit gesprek de expert. Hij weet wat er speelt en wil dit graag delen. Maak gebruik van het feit dat mensen graag anderen helpen.

Luister, luister, luister
Probeer in deze fase van verzamelen niet je gesprekspartners al te overtuigen van de nieuwe strategie of het nut van de verandering. Bij het verhalen verzamelen staat de dialoog centraal. En in deze dialoog mag de medewerker het meest aan het woord zijn.

2. Verhalen verbinden

Zodra je meerdere medewerkers hebt gesproken, dan merk je vanzelf dat er terugkerende thema’s zijn. Zorg dat je tijdens de gesprekken goed voor jezelf noteert welke thema’s er spelen. En op welk niveau in de organisatie ze spelen. Is het een centraal thema in de hele organisatie of komt het op een bepaalde afdeling voor? Zijn er patronen te herkennen in de onderwerpen die aan bod komen? Het kan toeval zijn als twee verschillende medewerkers vertellen over de stroperige besluitvorming, maar als deze medewerkers op dezelfde afdeling zitten dan kan het een patroon zijn. En als drie of vier medewerkers ‘de trage besluitvorming’ als thema noemen dan kan het zomaar een bedrijfsbreed probleem zijn.

Als  je de belangrijkste thema’s op je netvlies hebt, vraag je dan af wat deze werkelijk betekenen. Kloppen ze met de bedrijfsinformatie die je hebt gekregen van het management? Passen deze thema’s bij de doelstelling in de strategie. Welke invloed hebben ze op de haalbaarheid van de strategie? 

Maar kijk ook naar ‘de onderstroom’. Passen deze thema’s bij de gesprekjes die je hoort bij de koffieautomaat? Tot slot mag jij er zelf ook iets van vinden; ‘Herken ik deze thema’s ook? Raken ze mij en waarom?’.

3. Een nieuw verhaal vormen

Nu je de thema’s en patronen in beeld hebt, kun je het verhaal gaan vormen. Vorm het verhaal uit alle informatie die je verzameld hebt. Enerzijds is dat de nieuw te implementeren strategie of het veranderplan (de ratio of bovenstroominformatie) en anderzijds put je uit de thema’s en patronen die je verzameld bij je medewerkers (de emotie of onderstroominformatie).

Dit is het punt waarop je de emotie met ratio verbindt. Blijf dicht bij de verhalen van je medewerkers en begin met de waarom. De waarom gaat meestal over emotie, ervaring of waarnemingen uit de onderstroom. En dat is juist goed. Zo wordt het nieuwe verhaal pakkend en kunnen medewerkers zich erin herkennen. De waarom geeft de strategie zin.

Dan kun je verder met de wat en de hoe. Zorg dat je goed kunt vertellen wat je gaat doen om je strategie te realiseren. Welke acties zijn belangrijk? En vertel vooral ook hoe je dit gaat realiseren.

chantal oostvogels

Meer weten?

Wil jij aan de slag met een pakkend verhaal om de strategie beter te laten landen in de organisatie? Of wil je meer weten over het proces van verhalen verzamelen, analyseren en vormen. Ik vertel je er graag meer over. 

Je kunt me bereiken op 06 36 45 32 85 of via chantal@v-kwadraat.nl