Waarom we een verhaal beter onthouden dan de strategie

verhaal versus strategie

Om commitment te krijgen van je medewerkers voor de uitvoering van je strategie heb je een verhaal nodig. Pas dan begrijpen je medewerkers beter waarom voor deze strategie gekozen is. En kunnen ze dat verhaal steeds opnieuw na vertellen.

In de strategie leggen we als bedrijf onze doelstellingen vast, welk rendement we willen behalen en waar onze focus ligt. Met het uitwerken van een bijpassend actieplan lijken alle ingrediënten om aan de slag te gaan en succesvol te zijn aanwezig. Er ontbreekt echter een belangrijk ingrediënt voor een succesvolle implementatie; het verhaal.

Het verschil tussen een strategie en een verhaal 

 Maar waaromkunnen medewerkers beter een verhaal onthouden en navertellen dan de strategie? Een voor de hand liggende reden is dat mensen van nature verhalen vertellers zijn. Het verhaal is de oudste en bekendste manier van kennis delen en vermaak. Een gouden combinatie.

Een ander belangrijk verschil tussen het strategiedocument en het verhaal is de plaats waar deze in de organisatie wordt gedeeld. De strategie is duidelijk een instrument uit de bovenstroom.  Het is gereedschap van de ratio. Een document dat wordt gemaakt en ingezet door directie, managers en teamleiders. En ook al heb je als medewerker een bijdrage mogen leveren, de strategie blijft toch een abstracte managementtool van het bedrijf.

Het verhaal raakt juist de onderstroom. In de onderstroom vind je de mens met al haar menselijke eigenschappen en emoties. De onderstroom is onbewust en wordt gevoed door ervaringen, verhalen van anderen, waarnemingen en emoties. Hier vind je de meningen en zorgen over de nieuwe strategie, maar ook ideeën om het anders en beter te doen. 

Realiseer je dat deze emoties en ervaringen je kunnen helpen bij een succesvolle implementatie. Zie de onderstroom als een bundel waardevolle verhalen over jouw bedrijf en je strategische keuzes. Als je deze onderstroomverhalen uit het bedrijf ‘ophaalt’ en verzamelt dan kun je ze vervolgens benutten om een authentiek en herkenbaar verhaal bij jouw strategie te vormen. 

Een voorbeeld uit de praktijk

Fusiebedrijf X werkte met verschillende ERP-systemen voor de beheersing van haar goederenstromen. Alle medewerkers waren het er over eens dat het werken met verschillende systemen onhandig was. Men zag in dat het een efficiënte bedrijfsvoering in de weg stond. Maar toen de directie de invoering van één nieuw ERP-systeem aankondigde waren medewerkers niet meteen enthousiast.

Uit gesprekken met medewerkers bleek dat men, ondanks de duidelijke implementatieplanning, niet goed wist waarom het gekozen systeem het juiste was. Of wat dit systeem het bedrijf ging brengen. Met hun verstand (ratio) konden medewerkers prima begrijpen dat één systeem de beste oplossing was. Maar vanuit eerdere ervaringen met implementaties en onzekerheden over mogelijkheden bleef er weerstand tegen het nieuwe systeem.

Door deze ervaringen en meningen actief op te halen en hierop een antwoord te formuleren in de vorm van een helder en eenduidig verhaal gaf de projectleiding een antwoord op die emoties.Medewerkers voelden zich gehoord en de weerstand nam af. Het systeem werd uiteindelijk succesvol geïmplementeerd.

Het verhaal als link tussen de boven- en onderstroom

Het verhaal bij je strategie bevat de juiste combinatie van kennis delen uit de bovenstroomen een stukje herkenning of emotie uit de onderstroom. En juist die herkenning zorgt er voor dat jouw medewerkers, naast het verhaal, ook de strategie mee oppikken. Ze herkennen hun eigen woorden en hun eigen ervaringen. Die verbinding zorgt ervoor dat ze het strategieverhaal gaan delen als hun eigen verhaal.

Meer weten? 

Heeft jouw bedrijf ook moeite de uitvoering van de strategie of sommige onderdelen daarvan? En wil je weten of een helder en authentiek verhaal je kan helpen? Ik vertel je graag meer over de wijze waarop we dat samen kunnen realiseren.