Kunnen alle management boeken het haardvuur in?

boeken haardvuur

Deze week las ik met plezier de column van Richard Engelfriet in BN DeStem. Richard schrijft kritisch én luchtig over growth of fixed mindset, businessmodellen, leerstijlen, de waarde van storytelling en allerlei zaken die ‘trending’ zijn in het bedrijfsleven. 

Heerlijk om er op zo’n nuchtere manier naar te kijken. Na het lezen van zijn column had ik bijna alle modellen en mijn management hulpboeken in de openhaard gegooid. Met de nadruk op bijna, want modellen, schema’s, managementboeken zijn voor mij regelmatig een belangrijk hulpmiddel.

Niet in het vuur

En dus heb ik mijn managementboeken niet in het haardvuur gegooid. Ik maak simpelweg te vaak gebruik van modellen om ze uit het raam te gooien. Niet omdat modellen of managementtheorieën altijd 100% passen bij de opdracht die ik doe. Wel omdat ze mij en mijn opdrachtgever helpen om focus te houden.

Mij helpen ze bijvoorbeeld om in een gesprekcyclus metverschillende medewerkers een zelfde soort gesprek te voeren. Door een model oftheorie in te brengen en het ook gewoon op tafel te leggen, blijven we beidengemakkelijker bij het gesprekonderwerp. Zo weet ik zeker dat ik na 8-10gesprekken altijd een rode draad vindt. Ik weet dan wat er speelt. Ik krijgantwoorden met veel persoonlijke toevoegingen én voorbeelden die vaak afwijkenvan de bedrijfsstrategie. 

Het egelconcept, een voorbeeld

Onlangs heb ik een positioneringstraject gebruik gemaakt van ‘het egelconcept’. Deze theorie komt uit het managementboek ‘Good to Great’ van Jim Collins. Hierin verwijst Collins naar een oude parabel waarin de egel gebruik maakt van een simpele, maar effectieve verdedigingsmethode om de streken van de vos af te weren. De egel doet wat bij hem past, waar hij goed in is en weet dat deze strategie rendement oplevert. De vos druipt steeds opnieuw weer teleurgesteld af.

De theorie die Collins bij deze parabel gebruikt, kan ik primagebruiken in een bedrijf. Met onderstaand plaatje op tafel praat ik met medewerkers over hun passie en die van het bedrijf. Maar ook over hun vakmanschap, hun slimme ondernemerschap of de verkooptechnieken van het bedrijf. Via de cirkel rendement maak ik medewerkers bewust van het feit dat je zonder rendement niet ver komt. Daar waar passie, kunde en rendement samen komen zit de kracht of de essentie van het bedrijf. Ik daag medewerkers uit om dat te benoemen. Want als je weet wat jouw kracht is kun je beter presteren.

In dit positioneringstraject kwamen medewerkers met pakkende en vooral eerlijke antwoorden. Antwoorden die voor het managementteam verrassend maar soms zelfs verfrissend waren. Zij kregen een kijkje in de organisatiebeleving van hun directe collega’s. En dat inzicht leidde zonder veel discussies tot 4 passende kernwaarden waar iedereen zich nu in herkent.

Modellen, ja graag

Dus ja, ik maak graag gebruik van modellen. Voor mij geven ze structuur aan een proces. Ze helpen je het doel te bereiken. Dus niet het model en de exacte invulling is heilig, maar het doel wel. En heb ik dan het model in het voorbeeld op de juiste manier gebruikt? Kun je dit egel-onderdeel zomaar uit de complete theorie van Collins plukken en het solitair gebruiken? 

Ik weet niet of er een eenduidig antwoord op deze vraag is. Maar ik weet wel dat ik met mijn opdrachtgever een belangrijke stap vooruit heb gezet in het positioneringstraject. Dus dank Jim Collins voor deze prachtige theorie. En dank alle managementboek schrijvers voor die ‘prachtige bibliotheek van modellen’ waaruit ik kan putten. Ik kan jullie niet garanderen dat ik ze altijd goed gebruik, maar ik ben wel een dankbare gebruiker.


Meer weten?

V-Kwadraat Chantal
Heeft jouw bedrijf moeite met het vaststellen van de positionering, de kernwaarden of de vertaling daarvan naar jouw organisatie?

Ik help je graag! Bel me gerust op +31 6 36 45 32 85.