Meteen naar de inhoud

Verandert de verandering de veranderaar?

De kleurentest van TwijnstraGudde geeft aan welke veranderstijl, verbeeldt door een kleur, het dichtst bij jou staat. In 2013, tijdens een opleiding “Management van Verandering’, maakte ik deze test voor de eerste keer.

De test hoorde bij ons handboek voor verandering: ‘Leren Veranderen’ van Léon de Caluwé en Hans Vermaak. Het boek staat inmiddels al jaren op dezelfde plek in mijn boekenkast.

En omdat ik, zoals velen met mij, dol ben op quizjes en testjes duikt deze test telkens opnieuw op in mijn leven. Deze kleurentest heb ik in de laatste tien jaar wel drie keer ingevuld. Opvallend hierin is dat de groene veranderstijl (veranderen en leren zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden) in alle drie mijn testrapporten een constante factor is. En dat herken ik wel. Een toelichting uit het rapport over de groene veranderstijl: “Organisaties ontwikkelen zich als mensen zich ontwikkelen. Als mensen nieuwe dingen zien en aankunnen dan verandert het gedrag”. Deze verander- of leerstijl is enorm herkenbaar voor mij en staat ook 1-op-1 voor wie ik ben. Leergierig, learning-by-doing en altijd nieuwe mogelijkheden voor groei zien.

Als je wat verder kijkt wordt het interessant. Van een sterke gele veranderstijl (belangen bij elkaar brengen en tegenstrijdigheden oplossen) in 2013, ben ik via wit als secundaire stijl in 2017, naar wit als belangrijkste veranderstijl in 2023 gegroeid. En dat maakt mij nieuwsgierig. Is deze verandering in mijn benadering van veranderprocessen een gevolg van learning-on-the-job, van levenservaring, van wijsheid die met de jaren komt?

Dit zegt het rapport van TwijnstraGudde over de witte veranderstijl: “Als veranderaar versnel of stimuleer je verandering vooral: je geeft datgene waar de tijd rijp voor is een extra duw in de rug of je neemt blokkades weg die verandering in de weg staan. Je gelooft in ondernemerschap en zelforganiserende vermogens van mensen en organisaties. Betekenisgeving speelt een belangrijke rol in een wit veranderproces. Witte veranderaars proberen te doorzien waar kansen liggen, steunen degenen die ze grijpen en helpen obstakels voor hen uit de weg te ruimen. Zij zetten zichzelf daarbij ook op het spel.”.

Mijn veranderstijl door de jaren heen

2013
2017
2023

Er zijn een aantal zaken die ik zeker herken. Eigen verantwoordelijkheid in verandering of ondernemerschap van medewerkers geeft de meeste motivatie om veranderingen ook door te zetten en te verinnerlijken. Betekenis geven aan wat een ieder bijdraagt is super belangrijk. Elke actie krijgt meer betekenis als deze vanuit jezelf komt. Collega’s steunen en helpen obstakels uit de weg te ruimen; daar kun je me altijd voor aanhaken. Maar zelfsturende organisaties….dat blijft voor mij een uitdaging.

Is dat dan de volgende stap in mijn veranderproces? Wie leert mij meer over zelfsturing? Wie heeft voorbeelden van waar het werkt.