Projecten & Werkervaring

Wijsheid en vertrouwen leer je niet alleen uit verhalen, maar ook uit ervaring. In alle bedrijven waar ik heb mogen werken, heb ik steeds kansen gekregen om te leren en te groeien. Om nieuwe ervaringen op te doen, die ik nu graag weer wil delen.