Ga naar de inhoud

Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING
Je bezoekt mijn website www.v-kwadraat.nl voor informatie. Daarbij laat je online sporen na. Dat vraagt om bewust informeren en beveiligen. Als zelfstandig ondernemer ben ik verplicht je te informeren over de omgang met je persoonsgegevens. Wat ermee gebeurt, met welk doel, en hoe ze worden bewaard en beveiligd. Dat staat verwoord in deze Privacyverklaring.


Omgang met gegevens

Je gegevens worden zorgvuldig, vertrouwelijk en respectvol behandeld. Doordat je de website bezoekt of op een andere manier contact hebt gezocht, worden je persoonsgegevens verwerkt: voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres. Het betreft uitsluitend de minimaal benodigde gegevens die ik nog heb voor het aanbieden van mijn diensten en/of om contact met je op te nemen.

Je gegevens worden niet verkocht aan anderen. Ze worden ook niet gebruikt om uitgebreide bezoekersprofielen samen te stellen, noch voor besluitvorming op basis van geautomatiseerde verwerkingen (dat wil zeggen, door computerprogramma’s of -systemen zonder tussenkomst van een mens). V-Kwadraat verstuurt geen nieuwsbrieven of andere ongevraagde marketinguitingen.


Beveiliging van gegevens

De e-mail van V-Kwadraat wordt gehost door Mijndomein Hosting B.V. Als jij contact opneemt via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Mijndomein Hosting B.V. Vanzelfsprekend zijn die servers goed beveiligd. Mijndomein monitort en beveiligt al haar producten en diensten zichtbaar en onzichtbaar tegen misbruik en fraude.

De website van V-Kwadraat maakt geen gebruik van cookies of vergelijkbare technieken en maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van V-Kwadraat privé is. Je herkent deze beveiliging aan het slotje voor de URL. De website en back-ups van de website worden gehost bij Mijndomein Hosting BV.


Gegevens bewaren

Je gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Tenzij ik op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moet bewaren. Zo ben ik net zoals iedere andere ondernemer wettelijk verplicht mijn administratie, en dus ook facturen met adresgegevens, 7 jaar te bewaren (fiscale bewaarplicht).


Gegevens inzien

Klopt er iets niet, wil je je gegevens inkijken of laten verwijderen? Neem contact op en ik maak het snel voor je in orde. Mocht je er aanleiding toe zien, dan kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens en/of een klacht indienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens.


Tips of vragen

Heb je vragen over dit document of heb je tips om dit document of de beveiliging van jouw gegevens te verbeteren?
V-Kwadraat / Chantal Oostvogels
chantal@v-kwadraat.nl
+31 6 36 45 32 85